Spolek Dobřejovický Čtyřlístek

KDO JSME?

Spolek Dobřejovický Čtyřlístek je seskupení osob, které mají zájem a chuť měnit, ovlivňovat, oživovat a zpestřovat život v naší obce. V obci, kde žijí se svými rodinami, kde vychovávají své děti, kde mají mnoho přátel, chtějí pěstovat dobré sousedské vztahy a prožít spokojený, kvalitní a zdravý život. Aktivní činností ve spolku může i jednotlivec zasáhnout do života obce. Činnost spolků je dobrovolná a pro jejich členy je typické, že v nich působí nezištně a jejich energií bývá pouhé vědomí, že konají správnou věc a dělají druhé šťastnějšími.

Spolek Dobřejovický Čtyřlístek navázal na činnost zaniklého občanského sdružení Dobřejovický Čtyřlístek, který v Dobřejovicích působil v letech 2009 – 2011. Vznik Spolku Dobřejovický Čtyřlístek se datuje dnem 27. března 2015. Jeho první pořádanou akcí byla „Velikonoční výstava s dílničkou“ dne 28. března 2015.

Čtyřlístek se tradičně zaměřoval a i nadále cílí především na děti. Nově se Čtyřlístek nechce omezovat pouze na činnost pro dětskou skupinu obyvatel, ale má v úmyslu přijmou a uchopit každou vhodnou příležitost a nabídku na oslovení dalších věkových i zájmových skupin obyvatel. Přijmeme zajímavé výzvy a budeme se učit zpracovávat i netradiční témata. Budeme se snažit vždy reagovat na aktuální dění a situaci v naší obci.

Čtyřlístek je jedním ze spolků, které v obci Dobřejovice působí. Je spolkem otevřeným, který mezi sebe přijímá nové členy. Všichni členové Čtyřlístku mohou jeho cestou, pod jeho záštitou, za jeho podpory a jeho jménem realizovat nejrůznější nápady i sny. Každý zde může najít nové přátele i partnery pro uskutečňování věcí, které by jako jednotlivec uskutečnit nemohl. Jako každé pevné uskupení osob přináší i Čtyřlístek svým členům pocit sounáležitosti, možnost obrátit se na ostatní členy o pomoc či radu, být aktivním a užitečným a požívat jeho materiální a duševní vlastnictví.

JAK TO ZAČALO?

V lednu 2015 se mezi sousedy ve Vačkářově ulici začala rozvíjet myšlenka obnovy něčeho, co by se podobalo bývalému Čtyřlístku. A proč na opět Čtyřlístek? Obrátili jsme se na některé jeho bývalé členy a ti souhlasili a přislíbili podporu nové základny. Nově vznikající spolek dostal do vínku dědictví občanského sdružení Dobřejovický Čtyřlístek, především kroniku, ale další tradiční materiály. Začátkem března se na ustavující schůzi sešlo sedm nadšenců. Bylo nezbytné vyřešit všechny formality spojené se vznikem spolku, především jmenování členů Předsednictva. V březnu se u Městského soudu v Praze vše vydařilo a než přišlo kladné rozhodnutí, byl na světě první scénář akci, kterou byla Velikonoční výstava s dílničkou pro rok 2015.

No comments.