Čtyřlístek spolupracuje

Při organizaci našich akcí spolupracujeme i s dalšími subjekty, kterým bychom rádi na této stránce poděkovali.

I my podporujeme akce jiných subjektů, kde vypomáháme a to především při práci s těmi nejmenšími.

 

MATEŘS ŠKOLA KORÁLEK
v Dobřejovicích
Společně zahajujeme Lampionové průvody; Děti z MS pomohly vytvořit živou scénu Narození Ježíška; MŠ zapůjčila mnohokrát kostýmy pro naše akce.

 

 

Několikrát jsme přijali výzvu Mgr. Libuše Charvátové a společně s dalšími subjekty a místními spolky jsme se spolupodíleli na pořádání charitativní akce pod názvem Run and Help (Pomáháme pohybem). Pro nejmenší účastníky jsme připravili pohybové atrakce tak, aby i oni mohli přispět svým pohybem.

 

Spolek Dobřejovický Čtyřlístek byl v roce 2009 zakladatelem dnes již tradičních akcí, kterými jsou DĚTSKÝ DEN a ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU. Obecní úřad Dobřejovice převzal organizaci těchto akcí v době přerušení činnosti spolku a pokračuje v tom i nadále. Akce dosáhly takové velikosti, že již vyžadují součinnost hned několika subjektů. Je nám ctí, že i náš spolek je jejich součástí.

Rádi vždy reagovali na výzvu Spolku Vodník Dobřejovice O. S. Poprvé jsme vypomohli se zábavou těch nejmenších při velmi podaření akci “Slavnostní otevření prostoru skály a lávky u rybníka Skalník”, kde se o d té doby tradičně konají prakticky všechny společenské akce naší obce. Následně se náš pořad “z pohádky do pohádky” stal tradiční součástí společého počřadu “Rozloučení s létem společně se spolkem Duha Dobřejovice.

Duha Dobřejovice je pořadatelem mnoha společenských a charitativních akcí, aktivní spolupráce s tímto spolkem je proto pro nás vždy veliká čest.

No comments.