Naše korespondence

Žádost o záštitu sportovní akce”, kterou je nedělní hra fotbalu rodičů a dětí. Žádost byla předána obci dne 8. 7. 2015. Obec odpověděla dne 25. 8. 2015 zde. Po splnění stanovených podmínek byla, na 12. zasedání zastupitelstva dne 10. 9. 2015, záštita obce nad touto akcí poskytnuta.

Všichni zájemci o pravidelnou hru amatérského fotbalu se scházejí každou neděli v 17.00 hod. na hřiště FK Dobřejovice. Vítáni jsou malí a velcí fotbalisté. Akci od roku 2016 v plné míře organizačně zajišťuje Spolek Moderní Dobřejovice.

 

“Žádost o revitalizaci dětského hřiště” byla předána obci dne 13. 5. 2015. Zastupitelstvo o ní bylo informováno na svém jednání dne 14. 5. 2015. Místostarosta přislíbil vypracování návrhu a jeho předložení zastupitelstvu ke schválení.

Na Podzim 2016 byla rekonstrukce zrealizována. Zejména děti se těší na jaro 2017, kdy budou moci začít zrenovované hřiště využívat.

 

No comments.